५-११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियानको प्रतिवेदन सम्बन्धमा।

2022-07-20