• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

Government of Nepal

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

सम्पर्क

कार्यालय ठेगाना

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

प्रशासनिक ठेगाना

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

कार्यालय इमेल

info@mohp.gov.np

सम्पर्क

इमेल पठाउनुहोस्। तारा चिन्ह (*) भएका सबै क्षेत्रहरू आवश्यक छन्।