नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६

Budget Expenditure Summary 2073/74

वर्ग अख्तियारी ( दश हजार मा ) खर्च ( दश हजार मा ) खर्च(%)
जम्मा4,095,307.0003,411,498.51083.3
नेपाल सरकार3,097,511.8002,821,715.72291.1
बैदेशिक997,795.200589,782.78759.11
चालु3,520,911.5002,995,558.49385.08
पूँजीगत574,395.500415,940.01772.41

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेतृत्व

वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अधिकारी।

उपेन्द्र यादव

माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री

डा. शुरेन्द्र कुमार यादव

माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री

​डा पुष्पा चौधरी

सचिव

बिपन्न नागरिक कोष

आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई नेपाल सरकारले सहयाता दिनका लागि स्थापना गरेको कोषको सेवाको विवरण, प्रयोग र प्रयोगकर्ताको विवरण

विपन्न नागरिक कोषको बारेमा जानकारी
नागरिक राहत,क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि (प्रथम संशोधन) २०७१ को दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार वापत आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत एक छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ | उक्त कोषको संचालन गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका(संशोधित), २०७१ वनाई लागू गरेको छ । सो निर्देशिका वमोजिम उपलब्ध सेवाहरु र प्रावधान बारे जानकारीको लागि तलको बटन थिच्नुहोस्
थप जानकारी
विपन्न नागरिकलाई सेवा उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु
विपन्न नागरिकले औषधि उपचार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण हेर्न तलको बटन थिच्नुहोस
थप जानकारी
विपन्न नागरिक सहायता प्रयोग गरेका नागरिकको विवरण
विपन्न नागरिक कोष बाट सहायता प्राप्त गरि उपचार गर्नु भएका नागरिकको विवरण हेर्न तलको बटन थिच्नुहोस
थप जानकारी

SMART HEALTH NEPAL

Smart Health Nepal is an initiative to establish accountability and transparency mechanism in health sector using appropriate technology. It is an integrated campaign to empower citizens and service providers both on demand and supply side together with decision makers and planners related with data and evidence.

Grievance

Grievance

Every unit within Ministry of Health and Population prepares annual work-plan and budgets to deliver critical health services to the public. This platform opens up health sector planning and trimester progress based on expenditure data for public consumption.

Learn More

Health Facility Registry

Health Facility Registry

Using the HFRL, users of health services will be able identify locations of nearest health institutions, public and private, services available at the institutions and names of currently working health professionals.

Learn More

Results Framework

Results Framework

This app identifies the indicators and tracks their progress real-time, available from routine health information systems or as data become available through surveys.

Learn More

Routine Data Quality Assessment System(RDQA)

Routine Data Quality Assessment System(RDQA)

सूचना प्रणालीबाट आउने तथ्याङ्कहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न र समग्र सूचना प्रणाली ब्यवस्थापनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको संरचना, सूचकहरुको परिभाषा, अभिलेख तथा प्रतिबेदनको निर्देशिका, अभिलेख तथा प्रतिबेदन सामाग्री, तथ्याङ्क ब्यवस्थापन प्रक्रिया एवम तथ्याङ्कको प्रयोग जस्ता

Learn More

HEALTH STATISTICS

Dashboard to Monitor Equity

Dashboard to Monitor Equity

HMIS Video Tutorial

HMIS Video Tutorial

QUICK ACCESS

Are you looking for some specific website under Ministry of Health and Population?

Here are the list of departments and division websites which work under Ministry of Health and Population.