Infectious disease laboratory

 • संक्रामक रोग प्रयोगशाला सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कानून, नीति तथा मापदण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
 • संक्रामक रोग प्रयोगशाला सम्बन्धी निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवम् गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
 • अर्बोभाइरल तथा जुनोटिक रोग(जे.ई.डेंगु, चिकनगुनिया रोगको सर्भिलेन्स सम्बन्धि कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • Immunization Preventable Diseases (दादुरा,रुवेला, पोलियो आदि) सर्भिलेन्स सम्बन्धि कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • एण्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स -AMR) को सर्भिलेन्स सम्बन्धी कार्य ।
 • खाद्य सामाग्री तथा पानीको गुणस्तर सम्बन्धी माइक्रोवायेलोजिकल सर्भिलेन्स सम्बन्धी कार्य ।
 • इमरजिङ्ग तथा रिइमरजिङग रोगहरु इबोला, सार्स, कारोना, जिका, आदि सर्भिलेन्स कार्य -BSL3_प्रयोगशाला सञ्चालन ।
 • अन्तराष्ट्रियरुपमा ध्यानाकर्षण भै रहेका रोगहरुको प्रेषण प्रयोगशाला -BSL3_ सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • डायरियल रोगहरु, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरुको, फंसगसबाट लाग्ने रोगहरुको तथा इन्फुल्यन्जा सर्भिलेन्स सम्बन्धी परीक्षणको प्रेषण प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • भाईरल रिफेरेन्स ल्याब संचालन गर्ने ।
 • परजिवी समबन्धि (कालाजार, हात्ति पाईले आदि) प्रेषण प्रयोगशाला संचालन गर्ने ।
 • टि.बी. प्रेषण प्रयोगशाला संचालन गर्ने ।
 • संक्रामक रोग सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका नतिजाहरु वितरण गर्ने ।
 • महामारी रोकथाम नियन्त्रणको लागि सबै सम्बन्धित शाखा उपशाखाका पदाधिकारीहरु समेटिएको एउटा महामारी रोकथाम समिति गठन गरिने छ र उक्त समितिको समन्वयको कार्य इपिडिमियोलोजिष्टले गर्नेछन् ।

Message from Hon'ble Minister

Website of Ministry of Health and Population is a stepping stone to unearth new avenues of information concerns of stakeholders and different actors. This website will try to bridge information gap between different actors in regard to the activities of our organization. I welcome you all to provide invaluable feedback and suggestions to make this website beneficial to everyone concerned.

Hon'ble Mr. Hridayesh Tripathi

Asst. Information Officer

 
Ganesh Shreevastav
Sr. Health Education Officer
Phone No: 9848438654

Contacts

  info (@) mohp.gov.np
  +977- 014262543, 4262802
  +977-4262696
 Ramshahpath, Kathmandu, Nepal

Keep in Touch via Social Media