Title of the document

 

स्वास्थ्य नीति तथा संक्षिप्त नीतिहरू

 

 

SN Particulars Action
1. Constitution of Nepal 2072_Nepali Download
2. Constitution of Nepal 2072_English Download
3. National Health Policy 2071_Nepali Download
4. Health Content_Constitution of Nepal 2072 Download
5. NHP 2071_Nepal Download
6. ​नेपाल सरकार द्वारा मिति २०७४/०५/१५ मा गठित उचचस्तरिय स्वास्थ्य नीति निर्माण  Download
7. National health policy- 2076 Download
8. स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र  निर्माण तथा सेवा समन्धी कार्यविधि २०७५ ( प्रथम संसोधन २०७६) Download

प्रवक्ता


प्रा.डा. जागेश्वर गौतम 
महाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय