Title of the document

 

समायोजन मिलान/कामकाजको लागि सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको विवरण(तेस्रो सूची)

दर्ता नं.संकेत नं.डाउनलोड
312 161117 Download
337 227569 Download
339 195169 Download
342 221704 Download
380 206349 Download
403 230316 Download
505 234689 Download
536 182172 Download
579 197764 Download
611 224679 Download
707 234703 Download
740 193877 Download
791 193072 Download
810 226984 Download
837 220307 Download
851 233624 Download
957 234117 Download
960 192590 Download
1025 223909 Download
1026 227858 Download
1092 234484 Download
1101 229773 Download
1125 224701 Download
1149 223361 Download
1152 227704 Download
1319 185303 Download
1367 198651 Download
1387 210532 Download
1400 220140 Download
1468 230554 Download
1487 224034 Download
1488 180177 Download
1493 229188 Download
1503 231476 Download
1530 226609 Download
1549 234701 Download
1585 186755 Download
1587 230544 Download
1588 223386 Download
1593 227595 Download
1604 222623 Download
1610 199912 Download
1615 226682 Download
1617 125580 Download
1692 221647 Download
1694 198575 Download
1719 199442 Download
1734 177151 Download
1741 205885 Download
1751 206635 Download
1811 220854 Download
1821 198723 Download
1833 222868 Download
1855 173767 Download
1859 220809 Download
1878 182922 Download
1893 225494 Download
1895 234425 Download
1913 234608 Download
1924 227509 Download
1985 215711 Download
2003 180028 Download
2033 221878 Download
2047 222814 Download
2064 227724 Download
2072 221947 Download
2083 234288 Download
2097 223398 Download
2146 225619 Download
2152 190287 Download
2167 223633 Download
2187 207813 Download
2239 168099 Download
2261 234308 Download
2265 222791 Download
2403 206784 Download
2413 221421 Download
2418 207892 Download
2433 191039 Download
2474 223221 Download
2499 221218 Download
2527 228587 Download
2532 194418 Download
2537 193612 Download
2573 226341 Download
2579 233589 Download
2581 207123 Download
2601 229250 Download
2610 220805 Download
2648 200837 Download
2668 161983 Download
2693 210924 Download
2698 208182 Download
2722 234488 Download
2746 209008 Download
2750 182042 Download
2760 234575 Download
2769 234696 Download
100 174007 Download
317 211432 Download
447 177296 Download
847 221338 Download
1056 169299 Download
1140 222254 Download
1145 191060 Download
1350 230015 Download
1405 203475 Download
1447 222027 Download
1523 156232 Download
1565 223212 Download
1613 220986 Download
1640 221058 Download
1665 181353 Download
1666 217581 Download
1714 181710 Download
1783 214224 Download
1801 176195 Download
1803 226760 Download
1816 219795 Download
     
1934 225787 Download
     
2058 224142 Download
2088 214399 Download
2244 182848 Download
2294 222826 Download
2385 223204 Download
2409 222311 Download
2429 221303 Download
2453 228343 Download
2502 220719 Download
2624 192113 Download
2659 197180 Download
2672 170476 Download
2682 233186 Download

 

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र-रणनीतिक योजना २०२२-३० तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन 

सुझाव संकलन फारम लिङ्क

 

प्रवक्ता


डा. संगिता कौशल मिश्रा
महाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय