Title of the document

 

 

५० शैया अस्पतालको संगठन/संरचना राय सुझाव सम्बन्धमा

संलग्न ५० शैया अस्पतालको प्रस्तावित संगठन संरचनामा मिति 2079/03/24 गते भित्र पृष्ठपोषणका लागि अनुरोध

सुझाव पठाउने ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

५० शैया अस्पतालको संगठन संरचना

प्रवक्ता


डा. संगिता कौशल मिश्रा
महाशाखा प्रमुख
स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा
फोन नं :९८५१२५५८३८

सहायक सूचना अधिकारी

 
गणेश श्रीवास्तव
ब. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
फोन नं :९८४८४३८६५४
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय