नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: June 11, 2017
मिति २०७३/१२/१६ को राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकुको सूचना अनुसार सिअहेव, सिअनमी, अहेव, अनमी हरूको स्तरबृध्दि तालिमको लागि स
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 4, 2017
यस मन्त्रालयको लाग Central South Hunan, जनवादी गणतत्त्र चीन सरका
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 4, 2017
यस मन्त्रालयको लागि  WHO बाट प्राप्त हुने संलग्न सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सेवका कर्मचारीहरूलार्इ स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार २०७३ साल
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
TABUCS अनिवार्य चलाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको
पुरा पढ्नुहोस्