नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: September 11, 2017
  Interview Notice
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 10, 2017
Notice from MoH about health policy
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 27, 2017
  ​केन्द्रिय दैबी प्रकोप निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धि
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 27, 2017
  ​सतर्कता अपनाउन हुन 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 6, 2017
    स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने बारे ​ससोधन सम्ब
पुरा पढ्नुहोस्