नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: September 22, 2017
प्रतिबद्धता पत्र नेपाली मा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 22, 2017
26 point commitment from Ministry of Health. To view please click here.
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 20, 2017
स्थानीय तहका स्वास्थ्य सम्बन्धमा औसधि / तलब सम्बन्धमा &
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 14, 2017
​स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 11, 2017
Notice About revision of Health Policy
पुरा पढ्नुहोस्