नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: October 23, 2017
Notice for Pre Qualification of Contractors for ICB. Please click here for details downloads.
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: October 15, 2017
​नेपाल सरकारद्वारा गठित उचचस्तरिय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले आन्तरिक तथा सार्वजनिक छलफल र सुझाबका लागि पेश गरिएको प्रथ
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 26, 2017
करार नियुक्ती सिफारिस
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 22, 2017
प्रतिबद्धता पत्र नेपाली मा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
पुरा पढ्नुहोस्