नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सेवका कर्मचारीहरूलार्इ स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार २०७३ साल
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
TABUCS अनिवार्य चलाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७३/६/२२ गतेको निर्णयानुसार पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण सेवा (Pap Smear) सबै सरकारी अस्पतालहरूब
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
सरकारी eMail चलाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुमति/नविकरण सम्वन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७३/९/२० च.नं. २/१११३ को पत्र कार्यान्वयन हुन सम्बन्धित
पुरा पढ्नुहोस्