नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: February 18, 2018
​स्वास्थ्य पुरस्कार सिफारिश  गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 18, 2018
Australian Awards Scholarship
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 16, 2018
​नाम  सिफारिश  गरि पठाउने सम्बन्धमा 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: February 5, 2018
भत्ता उपलब्ध गराउने कार्य बिधि 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 14, 2018
Scholarship Thailand
पुरा पढ्नुहोस्