नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: June 12, 2018
पूर्व स्वीकृती तथा बिदा सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 4, 2018
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: May 18, 2018
निजामती सेवा पुरस्कारका लागी कर्मचारीको नाम सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 29, 2018
छात्रवृती सम्बन्धि सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: March 27, 2018
विवरण उपलब्ध गराउने बारे
पुरा पढ्नुहोस्