नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: October 15, 2017
​नेपाल सरकारद्वारा गठित उचचस्तरिय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले आन्तरिक तथा सार्वजनिक छलफल र सुझाबका लागि पेश गरिएको प्रथ
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 22, 2017
प्रतिबद्धता पत्र 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 11, 2017
Notice About revision of Health Policy
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 4, 2017
म्याद नाघेको औसधी सेवन गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: August 7, 2017
​रिक्त पदको विवरण पठाउने ​
पुरा पढ्नुहोस्