नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: June 22, 2018
जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने/गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 19, 2018
दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 12, 2018
सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी रमाना दिने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 12, 2018
बिभागीय कारवाही सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 12, 2018
रमाना दिने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्