नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: November 15, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरि सूचना 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 13, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 12, 2017
नियुक्ति को लागि सम्पर्क राख्ने बारे सूचना 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 10, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालयले समायोजन सम्बन्धि भर्नुपर्ने फारम बारे अत्यन्त जरुरि सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 2, 2017
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयताको क्रममा देखापरेका समस्या एवंम् सुझाबहरु भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको Email Address federal.health@mohp.gov.np मा पठाउनुहुन अन
पुरा पढ्नुहोस्