नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: July 5, 2018
समिति तर्फको कर्मचारीहरूको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 5, 2018
बिभागीय कारबाही सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 29, 2018
करार नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 23, 2018
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: June 23, 2018
करार पद्पुर्ती सम्बन्धी सूचना
पुरा पढ्नुहोस्