नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
TABUCS अनिवार्य चलाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सेवका कर्मचारीहरूलार्इ स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार २०७३ साल
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
निःशुल्क अत्यावश्यक  औषधिबारे विभिन्न क्षेत्रिय स्
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य प्रशासन, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाको  च.नं. १७१ मिति २०७३/१०/०९ को अनुगमन प्रतिवेदन उपलव्ध ग
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बीच भएको कार्य सम्पादन करार संझैाता
पुरा पढ्नुहोस्