नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: November 10, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालयले समायोजन सम्बन्धि भर्नुपर्ने फारम बारे अत्यन्त जरुरि सूचना
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 2, 2017
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयताको क्रममा देखापरेका समस्या एवंम् सुझाबहरु भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको Email Address federal.health@mohp.gov.np मा पठाउनुहुन अन
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: October 15, 2017
​नेपाल सरकारद्वारा गठित उचचस्तरिय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले आन्तरिक तथा सार्वजनिक छलफल र सुझाबका लागि पेश गरिएको प्रथ
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 22, 2017
प्रतिबद्धता पत्र 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: September 11, 2017
Notice About revision of Health Policy
पुरा पढ्नुहोस्