नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: July 27, 2017
Private Practice Notice निजि प्राक्टिस 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 27, 2017
Private Practice : Permission  निजि प्राक्टिस सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 17, 2017
मेडिकल अधिकृत अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 13, 2017
HMIS तथा  LMIS प्रतिवेदन सम्बनधमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 11, 2017
स्वास्थ्य संस्थाहरुको संचालन अनुमति र दस्तुर सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्