नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: July 12, 2018
निर्देशनात्मक अादेश ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 10, 2018
अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 9, 2018
पूर्व स्वीकृति तथा विदा सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 8, 2018
सामुदायिक अस्पतालहरुलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 6, 2018
परिपत्र सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्