नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: July 23, 2018
का.स.मु. फाराममा एकरुपता र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा । 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 23, 2018
अस्पताल विकास समितिहरू/कार्यविधि/निर्देशिका विधटन तथा खारेज गरिएको ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 19, 2018
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 18, 2018
भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे
पुरा पढ्नुहोस्