नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य प्रशासन, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाको  च.नं. १७१ मिति २०७३/१०/०९ को अनुगमन प्रतिवेदन उपलव्ध ग
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बीच भएको कार्य सम्पादन करार संझैाता
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
डेंगू ज्वरों सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस बिज्ञप्ति
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: January 24, 2017
परिवार नियोजन दिन 2073 को उत्सव परिवार नियोजन दिन 2073 को उत्सव परिवार नियोजन दिन 2073 को उत्सव
पुरा पढ्नुहोस्