नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: April 17, 2018
मन्त्रिपरिषद्को २०७४।१२।२७ को निर्णय
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
कार्यालय प्रमुखको विदा सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 13, 2017
प्रतिष्पर्धात्मक पध्दतिबाट भाडामा लगाउने बारे
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 12, 2017
चिकित्शकको परामर्श शुल्क बारे     
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: April 12, 2017
ओ.पी.डी. खोल्ने समय बारे  
पुरा पढ्नुहोस्