नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने बारे ​ससोधन सम्बन्धमा ​
प्रकाशित मिति: July 6, 2017

 

 

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने बारे ​ससोधन सम्बन्ध बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

   Image (23).jpg