नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रतिबद्धता पत्र नेपाली मा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
प्रकाशित मिति: September 22, 2017