Directives, Guidelines and Manuals

 

 

SN Particulars Action
1 स्थानिय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
2 प्रदेश स्तरमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
3 Hospital Pharmacy Guideline 2072 Download
4 Scholorship Guideline 2072  Download
5 CBLP Guidelines Download
6 FCHV Guideline(Eng)  Download
7 Guideline for Below Poverty Level  Download
8 Guideline for Grant to Community organization Download
9 Guideline for Health Institutions Established Upgrade standard  Download
10 Implementation Guidelines for Prevention and Cure of UP C  Download
11 Internal Control Guideline- Nepali  Download
12 National Antibiotic Treatment Guideline Download
13 NPC Monitoring Guideline  Download
14 Public Procurement Guidelines  Download
15 Social Services Unit Implementation Guideline 2010 Download
16 Audit Clearance Guideline- Nepali Download
17 स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्सन  Download
18 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ Download

माननीय मन्त्रीज्यूको कलमबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

माननीय श्री उपेन्द्र यादव

सूचना अधिकारी


श्री
सूचना अधिकारी
फोन नं :

सम्पर्क विवरण

  info (@) mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२५४३, ४२६२८०२
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय