Population Management and Information Section

  • जनसङख्या तथा बसाइँसराइ सम्बन्धी नीति, ऐन, नियम , योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने ।
  • जनसङख्या नीति, निर्माण, निर्देशिका तर्जुमा र समन्वय गर्ने ।
  • जनसङख्या विषयका अध्ययन तथा अनुसन्धान, सर्भेक्षण एवं विश्लेषण गर्ने ।
  • जनसङख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणली विकास र समन्वय गर्ने ।
  • बसाइँसराइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने ।
  • प्रजनन, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराय (आन्तरिक/बाह्य) जस्ता जनसङख्याका विविध पक्षहरुमा दीर्घकालीन, आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रमहरु तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन गर्ने ।
  • जनसङ्ख्याको वृद्धिदर, प्रजनन, मृत्युदर आदि जनसङख्यिक सूचनाहरु, पाठयपुस्तक तथा सूचना सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरी नीति तथा कार्यक्र निर्धारण गर्ने र आवश्यकता अनुसार अनुमान एवं प्रक्षेपण लगायतका अन्य विषयका कार्य गर्ने  ।

माननीय मन्त्रीज्यूको कलमबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

माननीय श्री उपेन्द्र यादव

सूचना अधिकारी


शीला श्रेष्ठ
स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक
फोन नं :९८४१३६०६८९

सम्पर्क विवरण

  info (@) mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२५४३, ४२६२८०२
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय