Financial Administration Section

 • विभाग र अन्तर्गतको केन्द्रिय वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
 • विभाग अन्तर्गत अख्तियारी व्यवस्थापन तथा रकमान्तर गर्ने ।
 • अन्तर्गतका शाखाहरुको बजेट निकासा गराउने ।
 • आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने ।
 • विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने ।
 • बेरुजुको लगत राख्ने ।
 • बेरुजु फर्छयौट गराउने ।
 • विभागको कार्य संचालनको निकासा लिने ।
 • दैनिक कार्य संचालनको लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने ।
 • मासिक विवरण तयार गरी पठाउने ।
 • आर्थिक प्रशासनसंग सम्बन्धित राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।
 • वार्षिक कार्य योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।

माननीय मन्त्रीज्यूको कलमबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

माननीय श्री उपेन्द्र यादव

सूचना अधिकारी


शीला श्रेष्ठ
स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक
फोन नं :९८४१३६०६८९

सम्पर्क विवरण

  info (@) mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२५४३, ४२६२८०२
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय